آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شجاعی

مسابقه: نقاشی پرسش مهر 17

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد علی پوینده

مسابقه: معارف اسلامی اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسرین پورحسین

مسابقه: تصویر سازی پرسش مهر 17

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد امین برغشی

مسابقه: معارف اسلامی مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: معارف اسلامی نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علیرضا زارعی

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد مهدی طاهری

مسابقه: طراحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین صدری

مسابقه: مستند سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمد حسین داتلی بیگی

مسابقه: مسابقات تبیان

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

متين هونجاني

1382/06/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدجواد فراشي

1381/06/05

دبستان دخترانه سما 1

نازنين مرداني

1386/06/08

دبستان دخترانه سما 1

مائده گلابي موخرشهرضا

1385/06/08

دبستان دخترانه سما 1

هستي فرهمنديان

1390/06/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسرين پورحسين

1381/06/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين صالح پور شهرضا

1383/06/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضيه رضائيه شهرضا

1381/06/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدحسين دوستي

1381/06/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه تيموريان

1382/06/03

دبستان دخترانه سما 1

نرگس ابراهيمي هونجاني

1385/06/08

دبستان دخترانه سما 1

پريا احمدي نيا

1384/06/05

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه رستگار

1384/06/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيگين وطنخواه

1383/06/04

دبستان دخترانه سما 1

مهشيد كبيري

1388/06/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرمين علي عسگري

1383/06/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرين شاه علي

1382/06/04