آخرین اخبار مدارس


16 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

07 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

31 فروردیندبستان دخترانه سما 1

31 فروردیندبستان دخترانه سما 1

27 فروردیندبستان دخترانه سما 1

26 فروردیندبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبستان دخترانه سما 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبستان پسرانه سما 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین قرقانی

مسابقه: نگارگری مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي يوسفي

مسابقه: رشته ي ترتيل قرآن در مسابقه ي قرآن در سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیتا حیدری

مسابقه: سرمه دوزی مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده ناهید رحیمی

مسابقه: نقاشی خط مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

ابوالفضل كشور

مسابقه: شركت در دوره ي آموزشي برقكار ساختمان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانیه نادریان

مسابقه: گلیم بافی مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

بردیا صفار

مسابقه: مسابقات شطرنج شهرستان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 2

دانیال چاوشی

مسابقه: مسابقات شطرنج شهرستان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد دهقان

مسابقه: رشته ي حفظ در مسابقه ي قرآن در سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رعنا تاکی

مسابقه: چندرسانه ای نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده السادات موسوی

مسابقه: پوستر نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد هادي داورپناه

مسابقه: رشته ي ترتيل قرآن در مسابقه ي قرآن در سما

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

اميرمهدي اقاسي

1391/02/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سيد سينا موسوي فرد

1383/02/28

دبستان پسرانه سما 1

اميرعلي سرحدي

1389/02/23

دبستان پسرانه سما 1

محمدطاها نادريان

1389/02/23

دبستان پسرانه سما 2

امير حسين كاويانپور

1388/02/31

دبستان دخترانه سما 1

مهلا نورا

1386/02/26

دبستان دخترانه سما 1

آنيتا بهنام

1392/02/30

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل كاظمي

1388/02/24

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا مرادي

1386/02/24

دبستان پسرانه سما 1

محمدامين عضد

1392/02/31

دبستان پسرانه سما 2

سبحان صادقي

1388/02/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرمهدي ربانيان

1384/02/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرمين راعي

1383/02/26

دبستان پسرانه سما 2

مهدي عابدي فر

1388/02/30