آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبستان پسرانه سما 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبستان دخترانه سما 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبستان دخترانه سما 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد مهدي شريف زاده

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

دانیال چاوشی

مسابقه: مسابقات شطرنج شهرستان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

بردیا صفار

مسابقه: مسابقات شطرنج شهرستان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد صادق بيات

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد صادق بيات

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا مردانی

مسابقه: وب نوشت پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد مهدي قانع

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشین سادات ستاینده

مسابقه: وب نوشت پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد مهدي قانع

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد مهدي شريف زاده

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

پدرام جاني پور

1390/11/07

دبستان پسرانه سما 1

محمدكاظم فقيهي پزشكي

1388/11/03

دبستان پسرانه سما 1

پرهام گلابي شهرضا

1388/11/01

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين كربلائي گندم آباد

1390/11/03

دبستان پسرانه سما 1

اميرعباس پورغلام

1389/11/03

دبستان پسرانه سما 2

سيد امير حسين نوابي

1385/11/05

دبستان دخترانه سما 1

كيميا كريمي موسي آبادي

1388/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد باقرپور

1382/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا حاج محمدي

1380/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسينا آزادي

1381/11/05

دبستان پسرانه سما 2

سيد اميررضا نوابي

1385/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين اسحاقي

1382/11/08