آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین صدری

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرمحمد محمدیان

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیداحمد موسوی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد حسین سمنانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد مهدی طاهری

مسابقه: طراحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهرشاد رحیمی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد رضا سروری

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد هادی داور پناه

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شجاعی

مسابقه: نقاشی پرسش مهر 17

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میترا صادقی

مسابقه: وبلاگ نویسی پرسش مهر 17

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سامان مهدی رجبی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

يزدان اميني

1380/04/06

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد رضائي

1385/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدصادق اسحاقي

1381/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محسن انصاريپور

1383/04/01

دبستان پسرانه سما 2

محمد رحيمي ريگي

1386/04/05

دبستان پسرانه سما 2

آريا يزداني

1386/04/01

دبستان پسرانه سما 2

ايليا كيميا بيگي

1386/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سعيد يونسي

1382/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهيل چاوشي

1382/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي عبدالي بارند

1383/04/04