آخرین اخبار مدارس


23 آذردبستان پسرانه 2

23 آذردبستان پسرانه 2

10 آذردبستان پسرانه 2

05 آذردبستان پسرانه 2

04 آذردبستان پسرانه 2

03 آذردبستان پسرانه 2

27 آباندبستان پسرانه 2

16 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

15 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبستان دخترانه 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبستان پسرانه 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه 1

یلدا اکبری

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

آیلین فرهمندیان

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

نازنین زهرا کریمی

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه 1

کیمیا کریمی

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 2

محمد يونس سلطاني

1387/09/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حسين محمدي

1382/09/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آرمين نادري

1382/09/30

دبستان پسرانه 2

ابوالفضل ميرزابه

1388/09/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد متين وليخاني

1381/09/24

دبستان پسرانه 1

محمدحسين باستي

1390/09/24

دبستان پسرانه 1

آراد حبيبي همتعلي كيخائي

1390/09/30