آخرین اخبار مدارس


23 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

21 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

07 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

04 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

23 آذردبستان پسرانه 2

23 آذردبستان پسرانه 2

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

11 آذردبستان دخترانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

اسرا الصلوه

مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز

دبستان پسرانه 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبستان دخترانه 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

صد فصل رویش

مصطفی منصف

آموزش و پرورش

دبیرستان دوره دوم دخترانه

قطره ای از دریای معارف

قدرت اله نجفی قمشه ای

گفتارهایی درباره احک

دبستان دخترانه 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا امیری

مسابقه: سخنوری

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

نازنین حیدرپور

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا تفضلی

مسابقه: وبلاک نویسی پرسش مهر20

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سارا شجاعی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مبینا سادات میراجاق

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ملیکا پیام

مسابقه: وبلاگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا ترک تاز

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

بهار خراجی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مریم دریس

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حانیه اباذری

مسابقه: چالش تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه زهرا نعمتی

مسابقه: پوستر

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

یلدا اکبری

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد حسين شريف

1382/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه 1

محمد نصيري

1383/12/05

دبستان پسرانه 2

طاها شريف زاده

1386/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه 1

سجاد جعفري

1385/12/07

دبستان پسرانه 1

ايليا حيدرپور

1391/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فردين ابازري شهرضا

1381/12/02

دبستان پسرانه 2

پوريا عموعلي

1386/12/06

دبستان پسرانه 2

پوريا ريحاني

1389/12/08

دبستان پسرانه 2

برديا صفار

1386/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدسهيل شجاعي

1380/12/04

دبستان دخترانه 1

نازنين فاطمه حيدرپورشهرضائي

1390/12/07

دبستان پسرانه 2

محمد رستمي

1388/12/08

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

علي اصغر افشاري ابوالكرلو

1382/12/08

دبستان پسرانه 2

ابوالفضل ذهبي عمروآبادي

1386/12/08

دبستان پسرانه 1

محمدحسين جباري

1390/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شيما كريمي

1382/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه 1

معين صدري

1383/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين قدوسي

1381/12/06