آخرین اخبار مدارس


16 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

15 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

11 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

07 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

31 فروردیندبستان دخترانه 1

31 فروردیندبستان دخترانه 1

27 فروردیندبستان دخترانه 1

26 فروردیندبستان دخترانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبستان دخترانه 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبستان دخترانه 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه 1

امیررضا ملکیان

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشین سادات ستاینده

مسابقه: نگارگری مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

ماهان یوسفیان

مسابقه: هفت سنگ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه جهانبخش

مسابقه: چاپ دستی مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

مبین ممیز

مسابقه: هفت سنگ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 1

محمدمهدی شمسبگی

مسابقه: سرود جشنواره

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

ثمین ممیز

مسابقه: گواش مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا محسن پور

مسابقه: وب نوشت مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه 2

محمد مهدي شريف زاده

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مبینا عسکری

مسابقه: پوستر مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

عاطفه نصیری

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

حنانه خانبازی

مسابقه: طراحی آرم مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه 1

خديجه ايزدي خسروآبادي

1387/06/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه

احمدرضا ندري

1382/06/30

دبستان پسرانه 1

پرهام آقاسي

1390/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه 1

عليرضا طاهري

1384/06/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه

رضا احمدي قراچه

1382/06/23

دبستان پسرانه 1

اميرمنصور بازشوشتري

1391/06/28

دبستان پسرانه 1

رضا جوهري

1391/06/30

دبستان پسرانه 1

ارشيا رضائيه

1391/06/27

دبستان دخترانه 1

ساينا نادري درشوري

1391/06/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي دهقان

1381/06/30

دبستان پسرانه 1

محمدجواد جمشيدي

1389/06/25

دبستان پسرانه 1

مرتضي رحيمي خسروآبادي

1392/06/31

دبستان پسرانه 1

ايليا احمدي قراچه

1389/06/27