آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین صدری

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیداحمد موسوی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد رضا سروری

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرمحمد محمدیان

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علی سالک

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسرین پورحسین

مسابقه: تصویر سازی پرسش مهر 17

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میترا صادقی

مسابقه: وبلاگ نویسی پرسش مهر 17

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين صالح پور شهرضا

1383/06/06

دبستان دخترانه سما 1

مهشيد كبيري

1388/06/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرين شاه علي

1382/06/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيگين وطنخواه

1383/06/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضيه رضائيه شهرضا

1381/06/05

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه رستگار

1384/06/07

دبستان دخترانه سما 1

نرگس ابراهيمي هونجاني

1385/06/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسرين پورحسين

1381/06/04

دبستان دخترانه سما 1

نازنين مرداني

1386/06/08

دبستان دخترانه سما 1

هستي فرهمنديان

1390/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرمين علي عسگري

1383/06/05

دبستان دخترانه سما 1

مائده گلابي موخرشهرضا

1385/06/08

دبستان دخترانه سما 1

پريا احمدي نيا

1384/06/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدحسين دوستي

1381/06/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدجواد فراشي

1381/06/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

متين هونجاني

1382/06/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه تيموريان

1382/06/03