آخرین اخبار مدارس


16 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

07 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

31 فروردیندبستان دخترانه سما 1

31 فروردیندبستان دخترانه سما 1

27 فروردیندبستان دخترانه سما 1

26 فروردیندبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبستان پسرانه سما 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبستان دخترانه سما 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبستان دخترانه سما 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد هاني احمديان

مسابقه: شركت در دوره ي آموزشي برقكار ساختمان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا مردانی

مسابقه: وب نوشت پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

فردين اباذري

مسابقه: شركت در دوره ي آموزشي برقكار ساختمان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا مردانی

مسابقه: طراحی جلد مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

زهرا نظری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن سرائی

مسابقه: مینا کاری مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد صادق بيات

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا محسن پور

مسابقه: وب نوشت مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد متين طاوسي

مسابقه: شركت در دوره ي آموزشي برقكار ساختمان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا خیرمند

مسابقه: پوستر مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين خراجي

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عاطفه نصیری

مسابقه: احکام

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

مهدي عابدي فر

1388/02/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرمهدي ربانيان

1384/02/25

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا مرادي

1386/02/24

دبستان پسرانه سما 1

اميرعلي سرحدي

1389/02/23

دبستان پسرانه سما 2

امير حسين كاويانپور

1388/02/31

دبستان پسرانه سما 1

محمدطاها نادريان

1389/02/23

دبستان دخترانه سما 1

مهلا نورا

1386/02/26

دبستان پسرانه سما 1

اميرمهدي اقاسي

1391/02/30

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل كاظمي

1388/02/24

دبستان پسرانه سما 1

محمدامين عضد

1392/02/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سيد سينا موسوي فرد

1383/02/28

دبستان پسرانه سما 2

سبحان صادقي

1388/02/28

دبستان دخترانه سما 1

آنيتا بهنام

1392/02/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرمين راعي

1383/02/26