آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علی سالک

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سید محمد حسین داتلی بیگی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد هادی داور پناه

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علیرضا زارعی

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مبین دباغ

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین صدری

مسابقه: مستند سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شجاعی

مسابقه: نقاشی پرسش مهر 17

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دانیال دهقان

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میترا صادقی

مسابقه: وبلاگ نویسی پرسش مهر 17

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد امین برغشی

مسابقه: معارف اسلامی مداحی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي عبدالي بارند

1383/04/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

يزدان اميني

1380/04/06

دبستان پسرانه سما 2

محمد رحيمي ريگي

1386/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محسن انصاريپور

1383/04/01

دبستان پسرانه سما 2

ايليا كيميا بيگي

1386/04/05

دبستان پسرانه سما 2

آريا يزداني

1386/04/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهيل چاوشي

1382/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدصادق اسحاقي

1381/04/06

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد رضائي

1385/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سعيد يونسي

1382/04/02