آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبستان دخترانه سما 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبستان دخترانه سما 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبستان پسرانه سما 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده ناهید رحیمی

مسابقه: نقاشی خط پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد مهدي شريف زاده

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

بردیا صفار

مسابقه: مسابقات شطرنج شهرستان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد مهدي قانع

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا مردانی

مسابقه: وب نوشت پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشین سادات ستاینده

مسابقه: وب نوشت پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد صادق بيات

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد صادق بيات

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

دانیال چاوشی

مسابقه: مسابقات شطرنج شهرستان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد مهدي قانع

مسابقه: دومین دوره مسابقات سازه آمپولی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين كربلائي گندم آباد

1390/11/03

دبستان پسرانه سما 2

سيد اميررضا نوابي

1385/11/05

دبستان پسرانه سما 1

اميرعباس پورغلام

1389/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا حاج محمدي

1380/11/07

دبستان پسرانه سما 1

محمدكاظم فقيهي پزشكي

1388/11/03

دبستان دخترانه سما 1

كيميا كريمي موسي آبادي

1388/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين اسحاقي

1382/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد باقرپور

1382/11/05

دبستان پسرانه سما 1

پدرام جاني پور

1390/11/07

دبستان پسرانه سما 2

سيد امير حسين نوابي

1385/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسينا آزادي

1381/11/05

دبستان پسرانه سما 1

پرهام گلابي شهرضا

1388/11/01